Tender Information

We display our latest call for tender on this page and invite you to revisit this page from time to time for updates. Tenders are destined for local contractors and are displayed in local language.
 

KENYATAAN TAWARAN

Kontraktor-kontraktor yang berkelayakan seperti yang dinyatakan di bawah adalah dipelawa untuk menyertai tawaran projek seperti berikut :-
 
BIL


 PROJEK


KELAYAKAN KONTRAKTOR

 HARGA DOKUMEN TENDER

 
1.
 
Cadangan Membekal, Melaksana dan Menyiapkan Kerja Pemasangan Paip Air Serta Lain-Lain Kerja Yang Berkaitan Di Jalan Ipil 5, Kompleks Perindustrian Tanjung Langsat, Mukim Sungai Tiram, Daerah Johor Bahru, Johor         
 
Bilangan Tawaran : JC/T1/2021
 
Syarat-syarat yang PERLU dipenuhi bagi membolehkan pembelian Dokumen Tender.
 
1. Berdaftar Dengan LPIPM (CIDB)
Gred : G3 atau G4
Kategori : CE
Pengkhususan : CE20

2. Mempunyai pengalaman melaksanakan projek-projek pembinaan serupa yang telah dilaksanakan dalam tempoh lima (5) tahun lepas.

3. Bagi tujuan pengesahan, Sijil Asal hendaklah dibawa semasa taklimat tender.

4. WAJIB menghadiri taklimat tender seperti berikut :

Tarikh : Selasa / 26 Oktober 2021
Masa : 10.00 Pagi
Tempat :
Aras 1, Kompleks POIC Tg. Langsat
 PLO 76, Jalan Nibong 4
Kompleks Perindustrian Tanjung Langsat
81700 Pasir Gudang, Johor
 
(Koordinat : 1.4610100, 103.9814740)
 
Petender diingatkan supaya mematuhi Standard Operating Procedure (SOP) COVID 19 yang sedang berkuatkuasa semasa taklimat tender dijalankan..
 
RM100.00
 

 
 
 
 
Tawaran ini dibuka mulai hari Isnin, 11 Oktober 2021 hingga Isnin, 25 Oktober 2021.
 
Tarikh tutup tawaran adalah pada hari Isnin, 1 November 2021 di alamat Pengarah, Divisyen Hartanah & Infrastruktur, Johor Corporation, Tingkat 8, Menara KOMTAR, Johor Bahru City Centre (JBCC), 80000 Johor Bahru, Johor sebagaimana di atas sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari. (Pemborong WAJIB mengisi, melengkap, mencetak dan mengembalikan secara ‘Hardcopy’ dokumen tender).
 
Pemborong yang ingin membeli dokumen tawaran disyaratkan untuk mengemail ke alamat :

zaim@tpmtechnopark.com.my / rosnah@tpmtechnopark.com.my

terlebih dahulu dokumen seperti :-
a)   Sijil Asal (termasuk salinan fotostat) Pendaftaran Pemborong Dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) – Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK).
b)   Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM) berserta ‘Corporate Information’.
c)    Surat Tawaran dan Perakuan Siap Kerja Asal bagi projek-projek serupa yang telah dilaksanakan dalam tempoh lima (5) tahun lepas.
 
Hanya pemborong yang berdaftar dan melepasi kelayakan sahaja akan dibenarkan untuk membeli dokumen tender. Maklumat nombor akaun akan diemelkan kepada pemborong yang berjaya tapisan oleh pihak TPM Technopark Sdn. Bhd. Dokumen tawaran akan dihantar melalui email kepada pemborong setelah pembayaran dijalankan. Makluman pembayaran hendaklah dikemukakan di alamat :

zaim@tpmtechnopark.com.my / rosnah@tpmtechnopark.com.my

Sekiranya pihak tuan mempunyai sebarang pertanyaan, boleh ajukan pertanyaan kepada pihak kami di alamat emel seperti di atas.
 
Pihak kami berhak menolak pembelian borang tersebut sekiranya dokumen di atas tidak dikemukakan dengan sempurna.
 
Bahagian kiri atas Sampul Dokumen Tawaran mestilah dinyatakan jenis kerja berkaitan dan hendaklah dimasukkan ke Peti Tawaran yang disediakan di Pejabat seperti alamat di atas.  Pihak kami tidak semestinya menerima tawaran yang terendah sekali atau sebarang tawaran.
 

PEMBERITAHU PINDAAN TAWARAN

Iklan telah dikeluarkan pada Selasa, 27 April 2021 dalam akhbar Berita Harian dan ‘The New Straits Times’ adalah dirujuk.
 
BIL
 PROJEK 
ASAL
 
 
PINDAAN (1)
 
PINDAAN TERKINI
 
1.
 
Cadangan Membina, Menyiapkan, Pengujian Dan Pentauliahan Sistem Telekomunikasi Luaran Bagi Pembangunan Muar Timber Industrial Park (MTIP) Di Atas Lot PTD 13399, PTD 13400 Dan Lot 8531 Mukim Jalan Bakri, Daerah Muar, Johor Darul Ta’zim     
 
Bilangan Tawaran : JC/T2/2021
 
 
1. TARIKH TUTUP BELI :
Selasa, 11 Mei 2021
 
2. TARIKH TUTUP TENDER :
Khamis, 27 Mei 2021
(sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari)
 
3. TAKLIMAT TENDER  :
Khamis / 20 Mei 2021
Jam : 10.30 pagi
 
 
1. TARIKH TUTUP BELI : 
Isnin, 31 Mei 2021
 
2. TARIKH TUTUP TENDER :
Selasa, 8 Jun 2021
(sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari)
 
3. TAKLIMAT TENDER  :
Selasa / 1 Jun 2021
Jam : 10.30 pagi
 
     
1. TARIKH TAWARAN DIBUKA  : 
Khamis, 30 September 2021 -
Rabu, 13 Oktober 2021
 
2. TARIKH TUTUP TENDER :
Rabu, 20 Oktober 2021
(sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari)
 
3. Taklimat Tender akan dijalankan secara atas talian. Kaedah taklimat akan dimaklumkan kepada setiap pemborong yang telah membeli dokumen tawaran dan kehadiran adalah diwajibkan.
 
4. Pelawaan pembelian tender :
 Gred  : G6 & G7
 Kategori : ME
 Pengkhususan : E08
 
 
Pemborong yang ingin membeli dokumen tawaran disyaratkan untuk mengemail ke alamat : zuliyana@tpmtechnopark.com.my / nurdiyana@tpmtechnopark.com.my terlebih dahulu dokumen seperti :-
 
  1. Sijil Pendaftaran Pemborong Dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM).
  2. Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM) berserta ‘corporate information’.
  3. Surat Tawaran dan Perakuan Siap Kerja Asal bagi projek-projek serupa yang telah dilaksanakan dalam tempoh lima (5) tahun lepas.
  4. Sijil Kecekapan yang dikeluarkan oleh Telekom.
Hanya Pemborong yang berdaftar dan melepasi kelayakan sahaja akan dibenarkan untuk membeli dokumen tender. Harga Dokumen Tender RM600.00 (Ringgit Malaysia : Enam Ratus Sahaja). Maklumat nombor akaun akan diemelkan kepada Petender yang berjaya tapisan oleh pihak TPM Technopark Sdn. Bhd.

Pihak tuan perlu datang ke pejabat kami untuk mengambil Dokumen Tawaran mengikut tarikh dan masa yang akan diberitahu kemudian.

Tarikh tutup tawaran adalah pada hari Rabu, 20 Oktober 2021 di alamat Pengarah, Divisyen Hartanah & Infrastruktur, Johor Corporation, Tingkat 8, Menara KOMTAR, Johor Bahru City Centre (JBCC), 80000 Johor Bahru, Johor sebagaimana di atas sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari.

Sekiranya pihak tuan mempunyai sebarang pertanyaan, boleh ajukan pertanyaan kepada pihak kami di alamat emel seperti di atas.

Pihak kami berhak menolak pembelian borang tersebut sekiranya dokumen di atas tidak dikemukakan dengan sempurna.

Bahagian kiri atas Sampul Dokumen Tawaran mestilah dinyatakan jenis kerja berkaitan dan hendaklah dimasukkan ke Peti Tawaran yang disediakan di Pejabat seperti alamat di atas.  Pihak kami tidak semestinya menerima tawaran yang terendah sekali atau sebarang tawaran.

NOTA :-
i) Lawatan Tapak adalah TIDAK DIWAJIBKAN. Pemborong digalakkan untuk membuat lawatan tapak atas tanggungjawab sendiri.